• Turizm

    Xinjiang'da ku?lar? seyretme sezonu

    11.04.2019

    Son günlerde hava s?cakl???n?n yükselmesi ile, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ne ba?l? Kaba ilçesi Akçi Ulusal Sulak Alan Koruma Merkezi'nden ku?lar?n sesleri de ço?almaya ba?lad?. Kaba ilçesi, ekolojik çevre koruma çal??malar?n? aktif olarak yürüttü. Her geçen y?l iyile?en ekolojik çevre, türlü ku?lar ve yaban? hayvanlar için güzel bir ortam olu?turdu.

    进贤聚友棋牌下载 好运棋牌| 下载四人棋牌游戏| 微笑棋牌首页| 好玩的棋牌平台首页| 聚游棋牌首页